57_20240510_084800.png

Pozvánka na výroční schůzi klubu SFK

NMNM - Rok se s rokem sešel a je čas zhodnotit uplynulý rok v našem fotbalovém klubu.

Vážení členové klubu,

dovolte mi, abych vás pozval na výroční schůzi našeho klubu, která se koná dne 17. 5. v 19:00h v hospodě Na hřišti.

program schůze:

  1. úvod
  2. volba činovníků schůze
  3. schválení programu schůze
  4. informace pokladní o hospodaření za rok 2023
  5. informace revizora účtů
  6. schválení výsledků hospodaření
  7. informace předsedy o fungování klubu za poslední rok
  8. diskuze a různé

na setkání se těší

Václav Peňáz
předseda klubu