Členské příspěvky

Členské příspěvky pro jaro 2024 (leden až červen) jsou stanoveny následovně:

Výše členských příspěvků pro jaro 2024 jsou stanoveny následovně:
U6 - U7 (ročníky 2017 a mladší ) – ve výši 1000,-Kč
U8-U19 (ročníky 2016 až 2005 ) ve výši 2000,- Kč

Způsob úhrady:
U6 (kluci 2017 a mladší, holky 2016 a mladší):

vybírají trenéři (většina dětí ještě nemají ID), nebo přímo na účet klubu 1623701369/0800 a do poznámky napsat jméno dítěte

U7-U19 - převodem na účet:
Variabilní symbol: vždy ID číslo hráče ze systému Eos !!! Všichni členové, zapsaní v novém systému Eos dostanou výzvu na mail (při zapsání kontaktních osob rodičů se to bude týkat mailu rodiče). Nejjednodušší způsob je otevřít si odkaz a zaplatit buď pomocí QR kódu, nebo příkazem z bankovního účtu. VŽDY je nutno zadat identifikační číslo hráče, uvedené v informačním mailu, aby došlo ke spárování platby. Systém také automaticky nabídne vygenerování a stažení potvrzení o zaplacení příspěvku, jako potvrzení např pro zdravotní pojišťovnu nebo FKSP zaměstnavatele.

Slevy (slevy jsou určeny pro):
Trenéry a jejich děti - děti trenérů SFK Vrchovina mají slevu ve výši 100% částky
Vícero dětí jedné rodiny v mládežnické kategorii - sleva na každé dítě je 50% částky v dané kategorii (např. pan Novák má 3 děti , které hrají v kategoriích U7, U13 a U19. Částky, které pan Novák zaplatí budou 500+1000+1000 Kč místo původních 1000+2000+2000)

Motivace při placení členských příspěvků:
Sdělujeme všem rodičům informaci, která může pro každého z Vás být motivací, jak si ulehčit ohledně placení příspěvků za své dítě!?

Klub SFK Vrchovina navrhuje tomu, kdo zajistí do klubu finanční dar formou darovací smlouvy ve výši min. 6.000 Kč a nebo formou smlouvy o reklamě ve výši min.10.000 Kč na kalendářní rok, že nemusí na období jednoho roku platit za své dítě členský příspěvek "

Kontaktní osoba pro vyřizování:

MUDr. Václav Peňáz, předseda klubu , tel 731 462 612

Termín zaplacení příspěvků je do 30.4.2024.